x战娘福利

x战娘福利

阳也,升也,入足太阳,其经循背下行,本属寒水而又受外寒。能出有形之滞物,故取胎产胞衣,剩骨胶血者用之。

内容:辛平,无毒。内容:俗名奶汁草,苗高尺余者良发明蒲公英属土,开黄花,味甘。

内容:苦平微温,无毒。火降则血散肿消,而痰结自解。

 禁犯铁,忌莱菔、诸血。凡谷食菜果皆尔,不独青梅为然。

发明胡荽辛温,香窜内通心脾,外达四肢,能辟一切不正之气,酒后煎汤漱洗则绝无酒气。 按∶以上诸治,其功皆在破血生新。

发明知母沉降入足少阴气分,及足阳明,手足太阴,能泻有余相火,理消渴烦蒸。扁鹊云,杏仁不宜久服,令人面目须发落,耗气之验也。

Leave a Reply