44qqq

44qqq

效果将药三次服完,血止热退,脉亦平和,大便犹未通下,俾煎渣再服,犀角亦煎渣取汤,和于汤药中服之,大便通下全愈。效果时当上午十点钟,将药煎服至下午两点钟将药服完。

复诊将药服后,汗出遍体,喘息顿愈,他证如故,又添心中热渴不思饮食。宜治以大剂温补脾胃之药,俾脾胃健旺自能消化饮食,不复作吐作泻,久之则中焦气化舒畅,周身血脉贯通,余病自愈。

因此屡次延医服药,旬余无效。此宜先注意治其虚劳,而以消瘕之品辅之。

方中兼用芍药以清肝热,则小便之利者当益利。 效果将药如法服两剂,病遂全愈。

此方若无鲜茅根,可用干茅根两半,水煮数沸,取其汤代水煎药。惟口中津液短少,恒作渴,运动乏力,俾用生怀山药细末煮作茶汤,兑以鲜梨自然汁,当点心服之,日两次,浃辰之间当即可撤消矣。

其右脉洪实者,知此证必有伏气化热,窜入阳明,不然则外感之温病,半日之间何至若斯之剧也。 效果分七八次将药服完。

Leave a Reply